Uczestnicy gry są cichymi bohaterami walki z zarazą. W warunkach nieludzkiego napięcia i presji czasu kierują akcją w strefie zero

Gra strategiczna „Twierdza Poznań” opisuje zdarzenia współczesne, choć, mam nadzieję fikcyjne. W Poznaniu wybucha epidemia nieznanej choroby. Wojsko zamyka miasto i a my próbujemy uratować pozostałych przy życiu ludzi przed agresywnymi Zarażonymi.

Doświadczenie „Twierdzy Poznań” wzbogacają liczne dodatki. Dodatki mają dwie formy – są rozszerzeniami gry lub opracowaniem warsztatów.

Doświadczenie „Twierdzy Poznań” wzbogacają liczne dodatki: rozszerzenia i opracowania warsztatów

Rozszerzenia „Twierdzy Poznań” to dodatki zawierają nowe elementy i nowe zasady gry. Rozszerzenia pozwalają na lepsze dopasowanie gry podstawowej do konkretnych potrzeb szkoleniowych. Oferujemy obecnie rozszerzenie „Twierdza Poznań – Panika”, które dopasowuje podstawową grę do specyfiki pracy z dużymi grupami na szkoleniach otwartych. „Panika” uwypukla konieczność zarządzania zmianą i stawia nacisk na strategię i komunikację.

Opracowania „Twierdzy Poznań” to dodatki w formie książeczek z materiałami do przeprowadzenia warsztatów. Oferujemy obecnie opracowania „Twierdza Poznań – SWOT-GO” i „Twierdza Poznań – Strategia”.

„Twierdza Poznań – SWOT-GO” to opracowanie opisujące naszą autorską metodę pozwalającą na stosowanie analizy SWOT w codziennej pracy i życiu. Ten materiał jest szczególnie polecany dla tych, którzy stosują analizę SWOT w swojej codziennej pracy. Dlaczego? Ponieważ chodzi o to, by zmienić sposób myślenia i postrzegać świat szansami a nie zagrożeniami.

„Twierdza Poznań – Strategia” to opracowanie warsztatów prowadzonych pod kątem nauczenia grupy opracowywania i przestrzegania wspólnej strategii. Forma gry pozwala pokazać grupie rzeczywistą wartość dobrej strategii oraz typowe błędy popełniane przy wybieraniu, komunikowaniu, zmianie i wykonywaniu strategii.

Twierdza Poznań została już rozegrana w firmach tysiące razy i każda z tych rozgrywek miała znaczenie i swój ciężar. Każda gra była prowadzona przez certyfikowanego Mistrza Gry a wnioski z gry często pokazywały rzeczy, nad którymi trzeba pracować.
Wiele razy Mistrzowie Gry przekazali nam słowa graczy o tym, że „Twierdza Poznań” jest lustrem, w którym można zobaczyć siebie. Po krótkim czasie każdy uczestnik zaczyna rozumieć, że wynik gry zależy od współpracy, zaufania, komunikacji, oceny sytuacji, zarządzania ryzykiem, sprawności w wyborze strategii grupy.
Uczestnicy dostrzegli, że działanie w grupy może być skuteczne lub nie. I że ta skuteczność zależy od ich umiejętności i nawyków.

Często słyszę pytanie „Czego uczy wasza gra?”. I odpowiadam zawsze tak samo – nasza gra nie uczy niczego. To Mistrz Gry uczy. Mistrz Gry pokazuje drogę do nowych umiejętności i do nowych obszarów wiedzy. Idąc tą drogą każdy może zmienić siebie. Nasze gry to tylko (albo aż) narzędzia do mierzenia wybranych umiejętności.

„Twierdza Poznań” w bardzo intensywny i emocjonujący sposób uczy współpracy w warunkach konkurencji (coopetition).
Monika Sienkiewicz, Empiria

Twierdza Poznań to symulacyjna gra strategiczna przygotowana dla celów szkoleniowych. Uczestnicy gry biorą udział w specjalnie opracowanej, bardzo intensywnej 4-godzinnej sesji warsztatowej dla 3-12 osób.

Gra jest prowadzona zawsze przez jednego z naszych certyfikowanych Mistrzów Gry.

Gra „Twierdza Poznań” została tak opracowana, żeby postawić uczestników gry przed rzeczywistymi problemami.

Poziom trudności gry dopasowuje się do poziomu uczestników. Im wyższy poziom grupy, tym dłuższa gra i wyższy wynik. W czasie gry nikt nie jest oceniany. Gra jest narzędziem, które w bardzo efektownej formie przekazuje ogrom wiedzy. O tym jednak ile wiedzy zostanie przyswojone decyduje poziom grupy i umiejętności Mistrza Gry.
Przykładamy wielką wagę do szkolenia naszych Mistrzów Gry – osób prowadzących grę. Każdy Mistrz Gry przechodzi specjalne warsztaty, gdzie otrzymują certyfikat potwierdzający umiejętność prowadzenia i moderowania gry.

Masz być uczestnikiem gry? DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Trafiłeś tu, ponieważ masz uczestniczyć w grze Twierdza Poznań?

Prowadzisz firmę? DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Zastanawiasz się, czy szkolenie oparte na grze Twierdza Poznań jest dla Twojej organizacji?

Prowadzisz szkolenia? DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Zastanawiasz się, czy mógłbyś poprowadzić grę Twierdza Poznań jako nasz Mistrz Gry?

Aktualna Lista certyfikowanych Mistrzów Gry jest stale obecna na naszej stronie.
Gwarantujemy, że osoby znajdujące się na tej liście potrafią przeprowadzić grę na najwyższym poziomie, z korzyścią dla uczestników i ich organizacji.

LISTA CERTYFIKOWANYCH MISTRZÓW GRY