Gra warsztatowa „Huragan Katrina” powstała z pasji, doświadczenia oraz głębokiej wiary w potęgę uczenia się. Temat gry jest bardzo trudny – stale w naszej pamięci obecne są obrazy z 2005 roku. Myślę jednak, że najważniejsze co możemy zrobić, to wykorzystać bolesne doświadczenia, żeby uniknąć podobnych zdarzeń w przyszłości. Widzę ten straszny huragan jako naszą szansę i wybieram działanie.

Gra „Huragan Katrina” jest oparta na prawdziwych wydarzeniach i pozwala grać jednocześnie 100 osobom. Gra jest symulacją kryzysu na dwóch poziomach. Na poziomie mechanicznym wystawia na próbę nasze umiejętności planowania i zarządzania zasobami. Na poziomie komunikacyjnym pokazuje nam jak złożone problemy wynikają z konieczności współdziałania wielu ludzi pełniących różne role.

„Huragan Katrina” to strategiczna gra szkoleniowa bezpośredniej interakcji. Oznacza to, że w czasie gry uczestnicy kontaktują się ze sobą bezpośrednio. Gra nie wykorzystuje tak popularnej obecnie elektroniki. Żywy kontakt z innymi ludźmi pozwala na głębsze doświadczenie wydarzenia, jakim jest gra i pełniejsze przyswojenie nowej wiedzy.

Gra mimo całego bogactwa ma bardzo proste reguły i wciągającą fabułę. Bardzo wiele wysiłku włożyliśmy w to, by gra oddawała klimat walki z huraganem. Historia kryzysu zaczyna się na 6 dni przed tym, jak huragan uderza w Nowy Orlean. Moim zdaniem najważniejsze decyzje zostały podjęte w tym ostatnich dniach. Decyzje wewnętrzne o podjęciu działania.

„Huragan Katrina” to również symulacja – została opracowana jako model matematyczny kryzysu. Model uwzględnia wykładniczy charakter narastania zmian, wzajemne blokowanie się różnych działań, nakładanie się błędów, zaskakujący przebieg wypadków, trudności z oceną sytuacji, ustalanie priorytetów, wielopoziomowe zarządzanie, zaufanie, współdziałanie, złożone wybory etyczne i wiele innych. Najsilniejszy akcent został położony na rolę ludzi w zarządzaniu kryzysem, ocenę sytuacji i efektywną komunikację w warunkach stresu i niepewności.

W dniu 23 sierpnia 2005 roku uformował się jeden z największych i najbardziej śmiercionośnych huraganów w historii. Zgodnie z procedurami NHC (National Hurricane Center) otrzymał nazwę, która obiegnie cały świat i zyska ponurą sławę – Katrina. W ciągu kilku przerażających dni zabije niemal dwa tysiące ludzi i doszczętnie zniszczy półmilionowe miasto – Nowy Orlean. Wiele rodzin na ponad dwa lata straci dach nad głową.

Gra, która pozwala poczuć się jak ludzie, którzy w tych ciężkich dniach nieśli pomoc i walczyli z żywiołem: sztaby antykryzysowe, straż przybrzeżna, strażacy, policjanci, żołnierze, politycy, specjaliści i zwykli ludzie – bezimienni bohaterowie tamtych dni.

Huragan Katrina był wielką katastrofą i wielką tragedią. Pokazał jednak, że wspólne działanie wielu ludzi może pokonać największe niebezpieczeństwo. Wiele niewielkich błędów ludzkich, zaniedbań i krótkowzroczności zsumowało się w tym trudnym czasie. Ale tak jak natura obnażyła ludzkie słabości, tak również natura wyciągnęła z nas to, co najlepsze w godzinie próby.

Dedykujemy tę grę bohaterom i ofiarom huraganu.

GRA ODBYWA SIĘ NA 3 POZIOMACH

Gra odbywa się na trzech poziomach – miasta, regionu i kraju. Każdy uczestnik zarządza innym miastem na drodze huraganu, ale plansza, dla uproszczenia, zawsze przedstawia Nowy Orlean. Każde cztery miasta tworzą region, którym zarządza osobny gracz. Wszystkie regiony tworzą kraj, którym również zarządza osobny gracz. Dla mniej zaawansowanych uczestników gry zalecamy grę parami.

Gra nawiązuje do rzeczywistych problemów, ale bardziej skupia się na naturze tych problemów, niż na odtworzeniu przebiegu realnych wydarzeń. Dzięki temu każda gra jest inna i wszystko zależy od uczestników.

Na poziomie miasta, każdy gracz zarządza innym miastem na wybrzeżu. Dla każdego miasta przebieg kryzysu jest inny. Wspólne są regionalne i państwowe środki pomocy dla miasta. Dla uproszczenia każdy gracz posługuje się taką samą mapą.

Gra bardzo dobrze sprawdza się w grupach ludzi zarządzających organizacją lub jej częścią. Równie wartościowe, choć zupełnie różne są gry prowadzone w obecności szefa i bez jego udziału. Młode zespoły i grupy projektowe bardzo wiele korzystają na intensywnej integracji, która odbywa się w trakcie gry.
Doświadczony Mistrz Gry może samodzielnie przeprowadzić szkolenie otwarte dla grupy 50-100 osób. Konstrukcja gry jest taka, że prowadzący nie potrzebuje pomocników – sami uczestnicy pomagają sobie nawzajem.

Punkty zwycięstwa w grze oddają skuteczność działania uczestników i są oparte na koncepcji misji. Każde działanie miasta jest traktowane jak realizowanie misji na odpowiednim polu. Rodzaj pola, jego opis i stopień trudności różnicują misje. Wynik regionu i kraju zależy bezpośrednio od wyniku miast.